Η εταιρεία μας ακολουθεί την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, με σκοπό την προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων σας αναφορικά με προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς μέσω του ιστότοπού μας www.she-loves.gr.

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα  χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία.

Ωστόσο κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.she-loves.gr για να πραγματοποιήσετε παραγγελίες ή να εγγραφείτε στο newsletter μας, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ να σας ζητηθεί να δηλώσετε οικειοθελώς τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής, στοιχεία πιστωτικής  κάρτας κτλ).

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους.

 

Στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή σας να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας) καταχωρούνται απευθείας στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν καταχωρούνται στη βάση μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε κατά την εγγραφή σας είτε και σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. και συγκεκριμένα σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ)
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)
  • Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει για εσάς (άρθρο 16 και 17 ΓΚΠΔ)
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)
  • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας για επεξεργασία (άρθρο 7 ΓΚΠΔ)
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (άρθρο 13 ΓΚΠΔ).

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Επίσης, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας ακολουθώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Όταν παραγγέλνετε προϊόντα μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, έχετε την επιλογή, αν θέλετε, να εγγραφείτε στη σελίδα μας ως πελάτης ή να παραγγείλετε χωρίς εγγραφή (σαν επισκέπτης). Με την εγγραφή σας θα έχετε δυνατότητα να ψωνίζετε ταχύτερα μέσω σύνδεσης στον λογαριασμό του πελάτη που προστατεύεται με κωδικό, να γνωρίζετε την κατάσταση των παραγγελιών σας ανά πάσα στιγμή και να έχετε πάντα μια ενημερωμένη επισκόπηση των προηγούμενων παραγγελιών σας.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του χρόνου διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία μας, η τελευταία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένω να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα με κατάλληλα μέσα προς αποφυγή απώλειας και κλοπής τους, καθώς και να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίησή τους.

Εν τούτοις, η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι καμία μέθοδος ηλεκτρονικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν εγγυάται απόλυτη ασφάλεια και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει, δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας.