Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα του παρόντος διαδικτυακού τόπου she-loves.gr λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης.

Τα cookies είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να εμφανίζει στον χρήστη προσαρμοζόμενες σε αυτόν πληροφορίες ανταποκρινόμενες στις επιμέρους ανάγκες του. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση την ατομική σας ταυτότητα. Επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς

 

Τα cookies χρησιμοποιούνται για διαχειριστικούς, διαφημιστικούς και στατιστικούς λόγους και σε καμία περίπτωση για να συλλέξουμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μας. Απλά μας βοηθούν να βελτιώνουμε την δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κ.λπ

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από τη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας βέβαια υπόψιν ενδεχομένως περιορισμούς κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies, που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με την ιστοσελίδα της εταιρείας μας.